Duurzaam wonen

Biobased onderhoud is een experiment in Kruiningen waarbij R&B Wonen in een sociale huurwoning groot onderhoud uitvoert met biobased bouwmaterialen.

Letterlijk betekent biobased: op de natuur gebaseerd. Biobased bouwen is het toepassen van hernieuwbare bouwmaterialen. Bouwmaterialen gemaakt uit grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Deze materialen kunnen aan het einde van hun levenscyclus door de natuur worden afgebroken.

Biobased onderhoud biedt kansen voor de woningcorporaties en voor de bouwsector. Het levert een comfortabele en duurzame woning op en het milieu wordt gespaard. Bovendien komt er bij biobased bouwen geen afval vrij. Alle materialen kunnen worden gecomposteerd.

Biobased bouwen is geen gemeengoed. Het doel van dit experiment is om te bewijzen dat biobased onderhoud technisch mogelijk is en tegen dezelfde kostprijs als bij gebruik van traditionele materialen die zijn gebaseerd op delfstoffen of aardolieproducten.

Biobased Renoveren is een initiatief van R&B Wonen en Stichting Biobasics Zeeland. Het project wordt financieel ondersteund door de Provincie Zeeland.

Ontwerp & realisatie: Nilsson